9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ

 

Καλώς ήρθατε στo νέο ιστότοπο για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου!

Στην εκπαιδευτική περιφέρεια του 9ου Δημοτικού ή Καρράδειου Σχολείου Χίου ανήκουν οι περιοχές Άγιος Ισίδωρος, Νοσοκομείο, Φόρος και Λατόμι.

Το 9ο Δημοτικό σχολείο ιδρύθηκε το 1952 με Βασιλικό διάταγμα ως εξαθέσιο σχολείο αν και μέχρι το 1972 λειτουργεί ως τριτάξια νυχτερινή σχολή για την εκπαίδευση των αναλφάβητων κατοίκων της περιοχής, και ως πενταθέσιο. Στην πορεία λειτουργεί και ως επταθέσιο και το 2002-2003 ιδρύεται και λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα.

Για να στεγαστεί το νεοϊδρυθέν σχολείο το 1952 κατασκευάστηκαν πρόχειρα 3 ξύλινες αίθουσες στην πλατεία του Αγίου Ισιδώρου στο συνοικισμό του Νοσοκομείου, όπου συγκεντρώνονται 101 μαθητές υπό τη διεύθυνση του Βασίλειου Μαλλά. Λόγω αντίξοων συνθηκών για τους συνεχώς αυξανόμενους μαθητές, επιχειρείται αγορά οικοπέδου στην περιοχή της Παναγίας Λέτσαινας Φόρου και Νοσοκομείου. Η ανέγερση του διδακτηρίου άρχισε το 1956 και τα έξοδα της καλύφθηκαν από εράνους που έγιναν σε όλο το νησί, προσφορές Χιωτών του εξωτερικού, λαχειοφόρους, θεατρικές παραστάσεις, προσφορές από εκκλησίες και από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, εκποίηση μέρους του οικοπέδου και τέλος από την αποδοχή μεγάλης δωρεάς του εφοπλιστή Ιωάννη Καρρά.

Τα μεγαλοπρεπή εγκαίνια έγιναν στις 25 Αυγούστου 1957 και κατά το έτος αυτό το διδακτήριο στεγάζει 227 μαθητές υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Γαϊλα.

Περιτοίχιση ξεκίνησε το 1961 καθώς και το 1977 το βορειοδυτικό μέρος του οικοπέδου πωλείται για την ανέγερση νηπιαγωγείου που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Από το 1992 οι αίθουσες του διδακτηρίου δεν επαρκούν για τη στέγαση όλων των τάξεων, με αποτέλεσμα τον χωρισμό μιας αίθουσας με παραβάν και χρήση μίας άλλης από το διπλανό Νηπιαγωγείο. Απαραίτητη κρινόταν η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και έτσι το Μάιο του 1998 αρχίζουν οι εργασίες για το νέο διδακτήριο, αλλά και εργασίες για τη βελτίωση του υπάρχοντος κτηρίου. Από το 2001 οι σχολικές αίθουσες απλώνονται και στις δύο πτέρυγες.

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                          2018-2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Το Πρωινό Πρόγραμμα του σχολείου αρχίζει στις 08:00΄. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο από τις 08:00΄ έως τις 08:15΄, την ώρα που αρχίζει η προσευχή.
 • Στο χώρο του σχολείου και για την ασφάλεια των μαθητών παρευρίσκεται αποκλειστικά και μόνο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και οι μαθητές (Π.Δ. 79/2017 – ΦΕΚ 109/1.8.2017). Κατά συνέπεια, κατά την ώρα προσέλευσης οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την εξώπορτα του σχολείου και κατά την ώρα αποχώρησης (13.15΄) τα περιμένουν στις δύο εξόδους.Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα.

Επισημαίνουμε ότι η αδικαιολόγητη και συστηματική αργοπορία απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία και είναι ανεπίτρεπτη, επειδή οι αργοπορημένοι μαθητές χάνουν σημαντικό μέρος του μαθήματός τους και εμποδίζεται αρκετά η εκπαιδευτική διαδικασία για τους υπόλοιπους μαθητές.

 

 • Οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές, για την ασφάλεια των μαθητών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Οι γονείς μπορούν να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου μόνο τις ημέρες και ώρες, που υπάρχει συνάντηση προγραμματισμένη με τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο διαφορετική ώρα, αφού επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς.
 • Για την ασφάλεια των μαθητών, οι γονείς δεν πρέπει να προσεγγίζουν τους μαθητές από τα κάγκελα του σχολείου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Κατά τη διάρκεια του Πρωινού Προγράμματος πραγματοποιούνται 3 διαλείμματα, τις ακόλουθες ώρες:Οι πόρτες των αιθουσών παραμένουν κλειστές το πρωί μέχρι την είσοδο των μαθητών σ’ αυτές, καθώς και στα διαλείμματα για λόγους ασφαλείας.
  • 1ο  διάλειμμα :  09:40΄ – 10:00΄
  • 2ο  διάλειμμα :  11:30΄ – 11:45΄
  • 3ο  διάλειμμα :  12:25΄ – 12:35΄
 • Οι μαθητές σχολάνε πάντα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους και ποτέ νωρίτερα, ακόμη και τις ημέρες που έχουν προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι γονείς και όσοι παραλαμβάνουν τους μαθητές από το σχολείο, θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στην έξοδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή αποχώρηση των μαθητών.
 • Οι εκπαιδευτικοί παραδίδουν στους γονείς τους μαθητές.
 • Σε περίπτωση απουσίας κάποιου μαθητή, ο ενδιαφερόμενος γονέας ενημερώνεται για τα μαθήματα της ημέρας από κάποιο συμμαθητή. Ο δάσκαλος της τάξης θα έχει φροντίσει να παραδώσει τις κατ’ οίκον εργασίες σε μαθητή, που διαμένει κοντά στην οικία του απουσιάζοντος.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης κάποιου μαθητή από το σχολείο εξαιτίας κάποιας ασθένειας ή κάποιου άλλου λόγου, αυτό γίνεται μόνο με τη συνοδεία του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος παραλαμβάνει το παιδί από το γραφείο των εκπαιδευτικών, υπογράφοντας σχετική δήλωση.
 • Σύμφωνα με την 14η Πράξη/21.4.2016 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. 137003/25.8.2016) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εντός του σχολικού χώρου, κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Το σχολείο ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών, μια φορά την εβδομάδα, όταν πλέον θα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Σε έκτακτες περιπτώσεις η επικοινωνία γονέων – εκπαιδευτικών γίνεται κατόπιν συνεννόησης.
 • Το πρωί, στην έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήσεις θα λειτουργεί Τμήμα Πρωινής Ζώνης, το οποίο θα υποδέχεται όσους μαθητές έχουν δηλώσει συμμετοχή, αποκλειστικά και μόνο το χρονικό διάστημα από 07.00΄ έως και 07.15΄.
 • Το σχολείο και κατά το τρέχον λειτουργεί ως Ολοήμερο Ενιαίου Τύπου.
 • 13.20΄- 14.00΄  (1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος)
 • 14.00΄- 14.15΄ 1ο Διάλειμμα
 • 14.15΄- 15.00΄ Μελέτη-Προετοιμασία (2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος)
 • 15.00΄- Λήξη .
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά κ.α), σημείο συγκέντρωσης των μαθητών είναι το γήπεδο του μπάσκετ. Οι μαθητές θα παραλαμβάνονται από τις εξόδους του σχολείου.
 • Η Διεύθυνση και όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου περιμένουν τους γονείς-κηδεμόνες για να συζητήσουν κάθε διένεξη, που θα συμβεί ανάμεσα στους μαθητές. 
 • Είναι αδιανόητο και πέρα από κάθε κανόνα ορθής συμπεριφοράς η επίλυση της οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα σ’ ένα γονέα και σ’ ένα μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

 

14/06/2019

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ

IMG-0052173a1e9c82d63e57f9a964f9e0cc-V

Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετήσαμε για άλλη μια χρονιά τους μαθητές της Στ΄τάξης του σχολείου μας. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.

 

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων για το αναμνηστικό άλμπουμ που  δώρισαν στους μαθητές της Στ΄τάξης.

Η Διεύθυντρια του σχολείου θα ήθελε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσει το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων για την αμέριστη συμπαράσταση που δείχνει σε θέματα που αφορούν τη σχολική μας μονάδα. 

 

13/06/2019

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ATHL1

ATHL2

 

Για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας με τον γυμναστή του σχολείου μας τον κ. Παμείνη. Μαθητές και γονείς συμμετείχαν σε ένα διασκεδαστικό δίωρο.

 

11/06/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ


Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας που έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής. Στη Β' φάση του διαγωνισμού των Μαθηματικών θα βραβευθούν από την Ε' Τάξη οι μαθητές Παπαδόπουλος Παΐσιος και Μεστούσης Αντώνης και από την ΣΤ' Τάξη οι μαθητές Παπαλεωνίδας Κοσμάς και Καπέλας Νίκος.

Στη Β' φάση του διαγωνισμού Φυσικής συμμετείχαν από την ΣΤ' Τάξη οι μαθητές Παντελογιάννης Στέλιος και Καπέλλας Νίκος και από την Ε' Τάξη οι μαθητές Μεστούσης Αντώνης και Παπαδόπουλος Παΐσιος.

Στον μαθητή Παπαδόπουλο  Παΐσιο απονεμήθηκε έπαινος.

 

10/06/2019

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στην τελική φάση των σχολικών αγώνων. Συγχαρητήρια σε όλους του μαθητές που έλαβαν μέρος και ιδιαίτερα στη μαθήτρια της Στ' Τάξης,  Μ.Ν. που είχε την παρακάτω διάκριση.

nikoleta

 IMG-f3014b897f24551cc125782f1c6e737c-V

10/06/2019

Τη Δευτέρα 10/06/2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' Τάξης μας παρουσίασαν την καλοκαιρινή γιορτούλα τους με τίτλο "Διακοπές στο Φαγητονήσι". Τα παιδιά μας μίλησαν για την αξία της υγιεινής διατροφής και μας έστειλαν το δικό τους μήνυμα!

a tajh

 

07/06/2019

" Δωρεά Μαλλιών"

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τις τρεις μαθήτριες του σχολείου μας από τις Β'2 και Ε' τάξεις για την αξιέπαινη πράξη τους να δωρίσουν τα μαλλιά τους σε παιδιά που το έχουν ανάγκη!

mallia

 

06/06/2019

 

Η ΝΙΡΕΤΤΑ Η ΚΑΡΕΤΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η Νιρέττα η Καρέττα επισκέφθηκε το σχολείο μας, μας ενημερώσε ότι είναι είδος υπό εξαφάνιση και μας εξήγησε πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να προστατεύσουμε εκείνη και το περιβάλλον.

xelwna

 vevaiwsh

 

04/06/2019

 

 

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

nhpia1

 Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, μας επισκέφθηκαν οι μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου. Οι μαθητές της Α΄τάξης μαζί με τους μικρούς επισκέπτες μας,  έπαιξαν παιχνίδια στην αυλή του σχολείου και ζωγράφισαν.

 

 

21/05/2019


Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στη Β' φάση των σχολικών αγώνων. Συγχαρητήρια σε όλους του μαθητές που έλαβαν μέρος και ιδιαίτερα στη μαθήτρια της Στ' Τάξης,  Ξ.Β. που είχε την παρακάτω διάκριση.

diploma

 

15/05/2019

 

"ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Γραφείο Τροχαίας του Λιμεναρχείου Χίου και ιδιαίτερα τους κυρίους Κλουμάση Δημήτριο, Ντάτη Νικήτα και Τοκατλιάν Μαριάνθη για την παρουσίαση που μας έκαναν για τους βασικούς κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη βιωματική μορφή της ενημέρωσης και ευαισθητοποιήθηκαν όσο αφορά την οδική ασφάλεια.

Επίσης τους πήραν συνέντευξη για να μάθουν, για το επάγγελμα του λιμενικού και την προσφορά τους προς τον συνάνθρωπο.

IMG 20190515 101139

 

15/05/2019

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

Στις 13 και στις 14 Μαΐου οι μαθητές της ΣΤ΄ Tάξης πραγματοποίησαν την προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια αυτού του διήμερου εκτός από την επίσκεψη στη Βουλή είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Μουσείο της Ακρόπολης καθώς και την παλιά Βουλή. Πέρα όμως από τον παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτή η εκδρομή είχε και ψυχαγωγικό χαρακτήρα Έτσι οι μαθητές επισκέφτηκαν το Μουσείο Ψευδαισθήσεων καθώς και το Αττικό Πάρκο όπου διασκέδασαν πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την διευθύντρια του σχολείου μας για την άψογη διοργάνωση της εκδρομής, τους γονείς συνοδούς που συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην επιτυχία της εκδρομής αυτής και φυσικά τους μαθητές της έκτης τάξης που έδειξαν την αρμόζουσα συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής αυτής.

 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί

Μέμηλα Βίκυ-Παληού Ευτέρπη

 

IMG 20190513 121850

IMG 20190513 143130

IMG 20190514 173842

 

19/04/2019

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

57387472 2263694800626196 9115423385399066624 n

57319789 306631026672368 2550619934216421376 n

57289509 1279262232222077 1147620832063782912 n

57221344 421436725070624 6322497893311709184 n

57116421 1246309078871005 87510877779001344 n

56942612 414677839329818 6087900551901609984 n

 

 

08/04/2019

 

Την Παρασκευή 5 Απριλίου του 2019, οι Γ΄ και Δ΄ τάξεις του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Μηνά και στο Μαστιχοχώρι Κοινή. Στην Κοινή ενημερώθηκαν για την ιστορία του χωριού από τον Πρόεδρο, περπάτησαν στα σοκάκια και είχαν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Kοινής, που πλέον δε λειτουργεί λόγω της έλλειψης παιδιών στο χωριό. Ήταν μια αξιόλογη εκδρομή κι όλοι, εκπαιδευτικοί και παιδιά την ευχαριστήθηκαν!

 

 

56470437 1105071553008013 1669791527003488256 n

56481797 1016837595190620 6453582558633394176 n

56541996 880488272295499 4710116146181832704 n

 

04/04/2019

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για την συμμετοχή τους στους αγώνες στίβου για τα Δημοτικά Σχολεία. Παρακάτω είναι οι διακρίσεις μας: 2η και 3η θέση στο άλμα εις ύψος για μαθήτρια και μαθητή της Στ' τάξης αντίστοιχα.

IMG 20190404 085107

IMG 20190404 085052

 

 

03/04/2019

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το 9ο Δημοτικό Σχολέιο θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Κυριάκου Μαρίνα, Ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης "Ναυτίλος" για την διεξαγωγή βιωματικού σενιναρίου στους μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης με θέμα "Ενδυνάμωση προσωπικότητας, Ενίσχυση και Βελτίωση αυτοεκτίμησης". 

IMG 20190307 085106

IMG 20190307 092114

 

IMG 20190322 085420

 

26/03/2019

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

54525846 1292052740957230 2702016663817027584 n

 

 

 

19/03/2019

Η Κυρά Σαρακοστή

 

Την Κυρα Σαρακοστή,

 

που είναι έθιμο παλιό

 

οι γιαγιάδες μας τη φτιάχνουν

 

με αλεύρι και νερό.

 

Για στολίδι την φορούσαν

 

στο κεφάλι της σταυρό

 

και το στόμα της ξεχνούσαν

 

γιατί νήστευε καιρό.

 

Και μετρούσανε τις μέρες

 

με τα πόδια της τα επτά

 

κόβαν ένα τη βδομάδα

 

μέχρι να 'ρθει η πασχαλιά.

 

 

Η Κυρά Σαρακοστή από τη μαθήτρια της Β' τάξης!

IMG 20190320 103221

 

 

 

 18/03/2019

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας καθώς και το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου για την διοργάνωση της Επιμορφωτικής Ημερίδας!

IMG 20190316 192027

 14/03/2019

Ο Σύλλογος Γονέων και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου σας προσκαλούν στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα " Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης παιδιών και εφήβων"  που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

IMG 20190313 173416

06/03/2019

   H Δ/ντρια του σχολείου κ. Τζάνα Ελένη και ο Σύλλογος Διδασκόντων, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κ. Γκλώτσο Στέφανο για τη δωρεά ενός εκτυπωτή και μιας οθόνης Η/Υ για το εργαστήριο του σχολείου μας, στη μνήμη του πατέρα του κ. Γκλώτσου Νικολάου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

 

22/02/2019

    Όσον αφορά τον Διαγωνισμό Φυσικής που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2019 οι μαθητές  της Ε' και Στ΄τάξης μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω υπερσύνδεσμο για θέματα και λύσεις προηγούμενων ετών.

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm

 

19/02/2019

   Οι μαθητές της Ε' και της Στ' τάξης που θα συμμετάσχουν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό της 1ης Μαρτίου 2019 μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω υπερσύνδεσμο για θέματα και λύσεις προηγούμενων ετών.

https://www.fourtounis.gr/download/themata_eyklidi/themata.html

 

 

 05/02/2019

Εκθέματα Λαογραφίας από τους μαθητές του Δ΄1

 

Οι μαθητές του Δ'1 μαζί με την δασκάλα τους κα. Νίκη Ψυχουλά πήραν την ωραία πρωτοβουλία να φτιάξουν το δικό τους λαογραφικό μουσείο στην τάξη τους. Τα παιδιά έφεραν αντικείμενα από προσωπικές οικογενειακές συλλογές, έφτιαξαν λεζάντες και άνοιξαν τις πόρτες να υποδεχτούν τις υπόλοιπες τάξεις να θαυμάσουν αυτά τα κειμήλια. Οι μαθητές του σχολείου ενθουσιασμένοι ρωτούσαν για την χρήση του κάθε εκθέματος και πώς βρέθηκαν αυτά στα χέρια των παιδιών.

ΝΙΚΗ

 IMG 20190204 115712

 

 

04/02/2019 

«Η λαλίτσα γουργουρίζει»

    Στο μάθημα της γλώσσας οι μαθητές του Β'2 ασχολήθηκαν με παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά τα παλιότερα χρόνια. Ένα από αυτά ήταν και η νεροσφυρίχτρα. Δύο μαθητές έφεραν τις πήλινες σφυρίχτρες τους, τις γέμισαν με νερό και ακούσαμε τον ήχο γαργαρίσματος που μοιάζει με κελάηδημα πουλιού. Αφού παρουσιάσαμε έθιμα, αινίγματα και παιχνίδια μιας άλλης εποχής, επισκεφτήκαμε και την λαογραφική έκθεση του Δ΄1. Ήταν μια ευχάριστη επίσκεψη για τους μικρούς μας λαογράφους.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΕΛΑ

  

 

16/01/2019

ΔΥΟ ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ

Η διαδραστική θεατρική παράσταση της ομάδας «Κοπέρνικος» έφτασε στο σχολείο μας την Τρίτη 16/01/2019. Μια υπέροχη παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική, μηνύματα για την αγάπη, τη φιλία και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Τα παιδιά συμμετείχαν γεμάτα κέφι και ζωντάνια!!

 

IMG-1af4a9d72f3755a038a6617e2ae94cc0-V 

IMG-69633976c78fe380fec906258212b12f-V

 

 

14/1/2019

Στην υγειά σας από το Δ1 τμήμα του σχολείου μας και την κ. Ψυχουλά Νίκη

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να μάθουν οι μαθητές μας για τα εσπεριδοειδή του τόπου μας από το να τα γευτούν; Η δασκάλα του Δ1 έφερε από το περιβόλι της μανταρίνια και πορτοκάλια, στύφτες και ποτηράκια κι οι μαθητές έπιασαν δουλειά. Έφτιαξαν την δική τους μυρωδάτη μανταρινοπορτοκαλάδα και στη συνέχεια την ήπιαν και χάρισαν στον οργανισμό τους μπόλικη βιταμίνη C αυτήν την κρύα χειμωνιάτικη ημέρα!

50309652 317411385542326 2083313774286077952 n

50533484 825893477741784 960318223113256960 n

 

 

Επικοινωνία των μαθητών του Δ1 με μαθητές από το Κερατσίνι

  Οι μαθητές του Δ1 σε συνέχιση της συνομιλίας τους μέσω skypeμε μαθητές του Δημοτικού σχολείου Κερατσινίου, επικοινώνησαν με τον παραδοσιακό τρόπο,την αποστολή γραμμάτων και το ευχαριστήθηκαν πολύ. Πρώτοι έστειλαν γράμματα οι μαθητές από την Αθήνα ρωτώντας μας για τα αξιοθέατα της Χίου και για το πώς είναι η ζωή μας στο νησί κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Τους απαντήσαμε και τους στείλαμε καρτ-ποσταλ και φυσικά μαστίχα ΕΛΜΑ σε διάφορες γεύσεις!

 50533090 2196998593698237 7058273302044737536 n

 

 

21/12/2018

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά

 

 48914953 264802797533503 4954199562815275008 n

 

 

 

 20/12/2018

Xριστουγεννιάτικη Γιορτή 

Με πολύ κέφι, ζωντάνια  και καλλιτεχνική διάθεση οι μικροί μας μαθητές- ηθοποιοί  της  Β΄ Τάξης παρουσιάσαν τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της.

49101842 2831124817111639 153509256509784064 n

 

20/12/2018

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στ΄

Αποφασίσαμε να πάρουμε πρωινό όλοι μαζί και έτσι και έγινε. Καλέσαμε και την αγαπημένη μας την κ. Άννα στην τάξη μας για να μοιραστεί μαζί μας αυτή τη στιγμή.

 

IMG 20181220 084522

 

IMG 20181220 084557

 

 Φτιάξαμε και γλυκά

Οι μαθητές του Δ1 και η κ. Ψυχουλά Νίκη δοκίμασαν τις ζαχαροπλαστικές τους ικανότητες και τα κατάφεραν!!!

48407505 591122318006043 2239808196275339264 n

 

 

48412765 728349827543667 4135627376572760064 n

 

 

48392870 1177462759085773 1674632401822679040 n

 

 

 

 18/12/2018

Οι παντόφλες της αγάπης, από το 9ο Δημοτικό στο Γηροκομείο Χίου

 Απόσπασμα από astraparis.gr

Μπορεί να ήταν μια βροχερή χειμωνιάτικη μέρα, αλλά στις καρδιές των 83 τροφίμων του Γηροκομείου Χίου,το πρωινό της Τρίτης 18 Δεκεμβρίου 2018, πραγματικά καλοκαίριασε, ύστερα από την “έφοδο” των μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου.

Σε ένα πραγματικό μάθημα αλληλεγγύης, έγνοιας για τον συνάνθρωπο και γιατί όχι, αληθινής και απρόκλητης αγάπης, τα παιδιά επισκέφτηκαν μαζί με τις δασκάλες τους τον χώρο του Γηροκομείου και τον κατέκλυσαν με τις φωνές και τη ζωντάνια τους, παρασύροντας τους μοναχικούς τροφίμους του ιδρύματος.

Τραγούδησαν τα κάλαντα και τους θύμισαν ότι έρχονται μέρες γιορτινές γι αυτό και μοίρασαν σε όλους δώρα. Δώρα αγάπης και ζεστασιάς, μια προσφορά από το σχολείο και από τα παιδιά και τους γονείς τους. 83 ζευγάρια παντόφλες μοιράστηκαν στους ηλικιωμένους που ζουν στο Γηροκομείο, ενώ η προσφορά του σχολείου συμπληρώθηκε και από δωρεές συμπολιτών μας όπως λάδι από το ελαιοτριβείο ΞENAKH και χυμούς από το εργοστάσιο ΧΥΜΟΙ Χίου.

Τα παιδιά μετέφερε δωρεάν το πρακτορείο ΚΑΝΑΡΗΣ από το σχολείο στο γηροκομείο συμβάλλοντας κι αυτό στην προσπάθεια.

Η διευθύντρια του σχολείου κα Ελένη Τζάνα και οι εκπαιδευτικοί που συνόδευσαν τα παιδιά, δεν έκρυψαν την ευχαρίστηση τους γι αυτήν την πρωτοβουλία και για την ανταπόκριση που έτυχε από όλους τους γονείς και τους συμπολίτες μας.

Τα παιδιά πραγματικά χάρηκαν αυτή την επίσκεψη, νοιώθοντας ότι με την παρουσία τους προσφέρουν το μεγαλύτερο δώρο, το να σκέφτονται και να προσφέρουν στον συνάνθρωπο τους και υποσχέθηκαν ότι θα επισκεφτούν ξανά το γηροκομείο.

 

IMG 7436

 

girokomeio-10 

 

grirokomeio-11

 

14/12/18

  ''Εικαστικά και Δημιουργία"

Ο εικαστικός μας κ. Κωνσταντινίδης Ραφαήλ  δημιουργεί με τους μαθητές του σχολείου, σε μια προσπάθειά μας όχι μόνο να διασκεδάσουν και να ομορφύνουν τον χώρο, αλλά και να αναδειχθούν ταλέντα. Τον ευχαριστούμε πολύ.

 

48356806 1168335243341812 7642308667261321216 n

 

 

 

14/12/2018

"Οι παντόφλες έφτασαν"

Ευχαριστήριο

Η Δ/ντρια και το Διδακτικό Προσωπικό του σχολείου μας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας, για την άμεση ανταπόκρισή τους στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε ένα «δώρο αγάπης», στους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Χίου.

48310426 993751524146377 7904997332465221632 n

 

 

 

 

 

8/12/18

"Η Ωραία Κοιμωμένη Αλλιώς"

 

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την όμορφη πρωτοβουλία τους να οργανώσουν δωρεάν παράσταση για τους μαθητές μας.

48366265 426836831187593 5699515034510557184 n

 

 

 

 

3/12/2018

3 Δεκεμβρίου  

 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Στα πλαίσια του εορτασμού για την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία  στο σχολείο μας διοργανώθηκαν δράσεις στη διάρκεια της ημέρας. Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ παρακολούθησαν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή Ειδικού Σχολείου και οι τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ την ταινία το «Θαύμα». Επίσης πραγματοποιήθηκαν δράσεις από τον γυμναστή του σχολείου μας κ. Ατσάλη Επαμεινώνδα για την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ.

Το σχολείο ευχαριστεί τις εκπαιδευτικούς κ. Μελέκου Αργυρώ και κ.Κωστούλη Παρασκευή για την άψογη συνεργασία και διοργάνωση.

 

 

IMG 20181203 102238

 

 

 

47235772 2101330983290678 8486889998627373056 n

47249142 2043784252339858 7728882151248101376 n

 

47320914 324584714811771 7713234180934467584 n

 

47388821 1922653254438704 6372699163284471808 n

 

 

 

 22/11/2018

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ευχαριστούμε θερμά την ψυχολόγο του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, την κυρία Φροκάι Φωτεινή Ελβίσα, η οποία επισκέφθηκε το σχολείο μας στις 22 Νοεμβρίου και πραγματοποίησε δράσεις με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης για βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Ήταν μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία για τους μαθητές και τη δασκάλα τους.

46525583 336846890229963 6255797948852994048 n

 

46791008 293539998161456 4182362960124968960 n

 

 

 

 

 

 17/11/2018

 

Γιορτή Πολυτεχνείου


Οι μαθητές της Ε΄τάξης και η εκπαιδευτικός κ. Γαρούφα Αναστασία πραγματοποίησαν εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

46350387 351470452067217 222448541082058752 n

46505941 2275953239305607 4266288768572456960 n

 

 

15/11/2018

 

Δωρεά Πάγκων

 

Η Δ/ντρια του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων για την προσφορά δέκα (10) πάγκων στο σχολείο μας, προς εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών μας.46505792 730267710661042 8412802250858037248 n

 

46502171 218606205705942 1939796926694162432 n

 

 

 

46507558 345295996236203 3809967653221564416 n

 

 46503196 361545167749015 6550091753674768384 n

 46503197 489174168238055 6137851403806179328 n

 

11/11/2018

Απελευθέρωση της Χίου

Οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καρράδειου μαζί με τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής τον κ. Ατσάλη Επαμεινώνδα, εκπροσώπησαν  για άλλη μια φορά το σχολείο μας, στην επέτειο απελευθέρωσης της Χίου.

46492656 494779471022844 2857740186421297152 n

 

9/11/2018

Δωρέα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

 

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, ευχαριστούν το Σύλλογο Γονέων και Διδασκόντων για την ευγενική του προσφορά στους μαθητές του σχολείου μας, σε είδη ένδυσης για την παρέλαση.

46331497 1015213001983610 7540700899362996224 n

 

17/10/2018

«Η Συνοικία μου»

Την Τετάρτη 17/10/2018 οι μαθητές του Β1 με τη δασκάλα τους, με αφορμή την ενότητα «Η Συνοικία μου» στη Μελέτη Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έναν περίπατο στους δρόμους της συνοικίας του σχολείου. Στόχοι αυτής της δράσης ήταν να παρατηρήσουν, να μυρίσουν, να ακούσουν, να αισθανθούν, να συναντήσουν. Φωτογράφισαν κατοικίες, εκκλησίες, υπηρεσίες, παιδικές χαρές, γήπεδα, οχήματα, φυτά, ζώα, πινακίδες του Κ.Ο.Κ. , γυμνάσιο, μαγαζιά, διευθύνσεις δρόμων.

 6

 

 

 

 

1

4

 

5

 

16/10/2018

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Την Τρίτη 16/10/2018 οι μαθητές του Β2 πραγματοποίησαν περίπατο στη γειτονιά του σχολείου, στα πλαίσια της ενότητας «Η Συνοικία μου» στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος .

Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες πήραν μαζί τους σημειωματάριο και φωτογραφική μηχανή. Με πολύ ενθουσιασμό ανέλαβαν δράση, εξερευνώντας τη γειτονιά. Συγκέντρωσαν πληροφορίες και φωτογραφίες για το πράσινο (φυτά), τα κτίρια της γειτονιάς (σπίτια, εκκλησίες, υπηρεσίες, καταστήματα), του ανοιχτούς χώρους της γειτονιάς (γήπεδα μπάσκετ, παιδικές χαρές), τους ανθρώπους της γειτονιάς (κατηγορίες επαγγελμάτων).

Στην συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματά της εργασίας της σε μορφή κολλάζ.

αγ.ισιδωρος

 

κολλαζ

 

 κολλαζ τελικο

 

 

 10/10/2018

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ι.Ν.Παναγίας Λατομίτισσας

Εκ μέρους των μαθητών, μαθητριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, παρακαλούμε να δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μας, για το αμέριστο ενδιαφέρον σας προς τη σχολική μας μονάδα, το οποίο εκδηλώθηκε και με την ευγενική προσφορά σας ενός αρμονίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

Στη σημερινή δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η έμπρακτη αρωγή σας, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.

Η Παναγία μας, να σκεπάζει και να προστατεύει όλους μας.

Η Δ/ντρια

Τζάνα Ελένη

 

 

28/09/2018

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού- Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν  αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου. Με σύνθημα «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ»  μαθητές και δάσκαλοι συνδυάσαμε την ψυχαγωγία με την άσκηση με στόχο να αποβάλλουμε την αδράνεια και την υποκινητικότητα, που αποτελούν τις κύριες αιτίες αύξησης της παχυσαρκίας στους νέους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 28/09/2018.

43092088 515335895649670 4658706482865373184 n 

 42982626 272773253359651 4593293375033049088 n

 

 

43018893 244719542868698 7923644074714726400 n

 

 

 

10/09/2018

Κεντρικός σύνδεσμος πολυτέκνων Χίου

9o Dimotiko

 

15/6/2018

Eυρωπαϊκό προγράμμα etwinning - Get to know Each Other

Οι μαθητές της Στ΄ Τάξης του σχολείου μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος etwinning για το μάθημα των Αγγλικών υλοποίησαν το πρόγραμμα ‘Get to know Each Other’. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αντάλλαξαν γράμματα και ευχετήριες κάρτες με μαθητές από σχολεία της Πολωνίας, Αγγλίας, Ιταλίας κ.α. Επίσης, ζωγράφισαν την πόλη τους, μίλησαν για το σχολείο τους και έφτιαξαν video γι’ αυτό το σκοπό.  

IMG 20180311 110106 IMG 20180311 105949

 

 

14/6/2018

 Καπάκια στην Χίο από την Κάρυστο.

Ευχαριστούμε τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου και την καθηγήτρια Πληροφορικής κα Τερεζάκη Αριστέα για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. 

 

Δημοτικό Σχολείο Καρύστου Βίντεο για Ανακύκλωση

 

DSC 9452

 

13/6/2018

Αθλητικές Δράσεις με τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018

Ευχαριστούμε τον γυμναστή μας κ. Παμείνη Ατσάλη και τους μαθητές του σχολείου μας για τις όμορφες αθλητικές στιγμές που μας χάρισαν.

IMG 20180613 184443 IMG 20180613 194037

 

IMG 20180613 202805 IMG 20180613 202814

 

13/6/2018

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμό Φυσικής / Φυσικών "Αριστοτέλης"

Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

2ο Βραβείο Αριστείας

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης, Τασούδη Παναγιώτη και Φουστέρη Δημήτριο, για την διάκρισή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής / Φυσικών "Αριστοτέλης" Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής.

1

 

7/6/2018

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών, Οινουσσών και Παναγιάς κ.κ. Μάρκο για τη στήριξη του σχολείου μας. 

a1

 

23/5/2018

Δράσεις για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

20180531 124511

20180531 124515

 

23/5/2018

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το 9ο Δημοτικό Σχολείο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποίησαν τα τα εγκαίνια της σχολικής μας βιβλιοθήκης, με την τιμητική παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών, Οινουσσών κ.κ. Μάρκου..

IMG 20180523 191018

IMG 20180523 191749

 DSC9385

 

 22/5/2018

Επίσκεψη στο μουσείο ιστορίας της εκπαίδευσης

Την Τρίτη 22 Μαΐου και την Τετάρτη 23 Μαΐου, επισκέφτηκαν το μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης η Γ’ και η Β’ τάξη του σχολείου μας αντίστοιχα. Η ξενάγηση στο μουσείο ενθουσίασε τους μικρούς μαθητές που είχαν την ευκαιρία να δουν σχολικά είδη από τα παλιά χρόνια που δε χρησιμοποιούνται πια, όπως την πλάκα, το κοντύλι, το μελανοδοχείο, την πένα κι άλλα πολλά. Επίσης οι μαθητές έμαθαν ενδιαφέροντα πράγματα για τη σχολικά ζωή τα παλιά χρόνια, όπως το συσσίτιο, τη σχολική ποδιά που ήταν υποχρεωτική για όλους τους μαθητές καθώς και γα τη βέργα των δασκάλων που ήταν ο φόβος κι ο τρόμος των μαθητών. Και φυσικά, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι μαθητές δεν ήταν μόνοι τους. Είχαν μαζί τους κάποιους μικρούς φίλους από τα παλιά. Ποιους; Τον Μίμη και την Άννα, τους ήρωες του παλιού αλφαβητάριου!

IMG 20180522 093453

IMG 20180523 104443

IMG 20180522 090405 

IMG 20180522 092206

 

 

19/5/2018

 

Document-page-001

 

8/5/2018

Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Ε΄ τάξης σε αρχαιολογική σκαπάνη.         

Οι μαθητές της Ε’ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησαν την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 εκπαιδευτική επίσκεψη σε αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή της Αγίας Άννας Καπέλα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο κ. Μαρία Φινφίνη η οποία τους μίλησε για το χώρο της ανασκαφής καθώς και τον τρόπο εργασίας των αρχαιολόγων.

Επιπλέον δόθηκαν στους μαθητές θραύσματα από αγγεία, τους κοινοποιήθηκαν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια τα παιδιά προσπάθησαν να μαντέψουν την χρονολογική περίοδο προέλευσης των θραυσμάτων, καθώς και τη χρηστική τους αξία.

Μετά την ξενάγηση οι μαθητές επισκέφθηκαν το κοντινό πάρκο όπου ξεκουράστηκαν κι έπαιξαν.

Οι μαθητές έγραψαν:

«Ένιωσα υπέροχα, περίεργα κι ευχάριστα.... Η κυρία αρχαιολόγος ήταν γλυκιά και καλή».

Νικολέττα

«Η εμπειρία ήταν τέλεια, μάθαμε πολλά πράγματα για τις αρχαιολογικές ανασκαφές».

Κωνσταντίνα

«Εμένα μου άρεσε που έπιασα το αγγείο, το χάρηκα…. Η ευχή μου είναι να ξαναεπισκεφθώ αυτό το φανταστικό μέρος , με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους» .

Κυριακή

«…μάθαμε πολλά πράγματα για την αρχαιολογία, ήταν μια φανταστική εμπειρία, ελπίζω να ξαναπάμε».

Νικόλας

«Σήμερα πήγαμε στην αρχαιολογική σκαπάνη και μάθαμε να αναγνωρίζουμε αν τα αγγεία είναι νέα ή παλιά».

Σωτήρης

«Μάθαμε διάφορα ωραία πράγματα όπως πώς να βλέπουμε από πια χρονολογική περίοδο είναι το κάθε πράγμα».

Κοσμάς

  IMG 20180508 090844 2

IMG 20180508 095706 2 IMG 20180508 102524 1

 

 20/4/2018

 Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ του σχολείου μας παρακολούθησαντο Kids Save Lives, το οποίο είναι ένα προτεινόμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει όλα τα παιδιά του κόσμου στις πρώτες βοήθειες.

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές: την παθολόγο ιατρό κα Πατεινιώτη, τον κ. Τσέτσερη, την κα Τριανταφυλλίδου και την κα Μερμηγκούση.

20180420 092401

 

 

 

17/4/2018

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

   

 

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 οι μαθητές της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με στόχο τη σωστή ενημέρωση από το Τμήμα Τροχαίας Χίου για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη απόκτησης ορθής κυκλοφοριακής αγωγής. Οι μαθητές έμαθαν τι πρέπει να προσέχουν όταν είναι πεζοί, παρατήρησαν αρκετές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατανόησαν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο δρόμο και στο αυτοκίνητο. Επίσης έμαθαν τι πρέπει να προσέχουν όταν κυκλοφορούν τη νύχτα και γνώρισαν τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούν όταν οδηγούν ποδήλατο.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΤΑ (ΦΑΡΚΑΙΝΑ)

 

  

 

Την ίδια μέρα τα παιδιά έκαναν και άλλη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διανομής Αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ στη Φάρκαινα με σκοπό να μάθουν τη διαδικασία αποστολής και παραλαβής δεμάτων και αλληλογραφίας, να ενημερωθούν για το πώς τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούν τους πολίτες, τη λειτουργία τους, τον τρόπο που οι άνθρωποι στέλνουν την αλληλογραφία και τα δέματά τους και να κατανοήσουν  τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι ο φάκελος να φτάσει στον προορισμό του.

 

 

 

14/3/2018

Δραστηριότητα της Β΄ Τάξης 

https://www.youtube.com/watch?v=BhCS2gmEh6U

 

8/2/2018 

 Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες του νησιού από το σχολείο μας.

       

         

 

18/1/2017

Ευχαριστήριο του Συλλόγου φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Κεντρικής Μακεδονίας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

 

 

 
22/12/2017

                                                                         Γ΄ ΤΑΞΗ

EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ «ΞΕΝΑΚΗ»

 

 

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2017 η Γ ΄ τάξη στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης πραγματοποίησε επίσκεψη στο ελαιοτριβείο του Ξενάκη, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας στην περιοχή Λατόμι.Έγινε ξενάγηση στο χώρο του ελαιοτριβείου και λύθηκαν απορίες των παιδιών για την παραγωγή του ελαιολάδου.  Στο σχολείο μιλήσαμε για την ελιά, τα προϊόντα της και την διατροφική της αξία. Έγινε αναφορά σε τραγούδια και στον μύθο για τη διαμάχη  ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αττική και τη νίκη της Αθηνάς μιας και το δώρο της θεωρήθηκε πολυτιμότερο      και πήρε το όνομά της η Αθήνα. Συζητήσαμε για την εποχή που μαζεύουμε τις ελιές, την περίοδο που ανθίζουν, πώς καταλαβαίνουμε την ηλικία    του δέντρου κ.α.

 

 

 
 
 
1/12/2017 

Συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης στις δράσεις, για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, στην πλατεία Βουνακίου στις 1/12/2017.

 
 
 
24/11/2017

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης στο ελαιοτριβείο του κ. Ξενάκη

     Το φθινόπωρο ανάμεσα σε άλλες αγροτικές εργασίες ( τρύγος, όργωμα ) είναι η εποχή που όσοι έχουν ελιές τις  μαζεύουν, τις βάζουν σε σακιά και τις πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο για να βγάλουν το δικό τους λάδι που είναι πιο γευστικό αλλά και πιο αγνό από το έτοιμο λάδι που βρίσκουμε στο σουπερμάρκετ.                                           

     Έτσι οι μαθητές της Β’ τάξης αποφάσισαν να επισκεφτούν το ελαιοτριβείο του κ. Ξενάκη που βρίσκεται κοντά στο σχολείο τους. Εκεί είδαν τα βασικά στάδια για την παραγωγή του ελαιόλαδου από την ελιά ( πλύσιμο, πλάσιμο, άλεση, μάλαξη και παραλαβή του ελαιόλαδου αφού αυτό διαχωριστεί από τα υγρά απόβλητα του και από τον πυρήνα-κουκούτσι). Στο τέλος της επίσκεψης μας, ο κ. Ξενάκης έδωσε στα παιδιά λίγο ελαιόλαδο για να ετοιμάσουν ένα πρόχειρο και απλό κολατσιό με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο. Έτσι οι μαθητές βρήκαν έναν χώρο κοντά στο ελαιοτριβείο όπου κάθισαν και ετοίμασαν ένα πολύ υγιεινό και πολύ γευστικό κολατσιό, μια φέτα χωριάτικο ψωμί και λίγο ελαιόλαδο από πάνω αντί για βούτυρο. Τα παιδιά απόλαυσαν το εύκολο αυτό σνακ κι αντάλλαξαν ιδέες για το πώς μπορούν να το φτιάξουν και στο σπίτι, προσθέτοντας και άλλα υλικά (λίγη ρίγανη, ντομάτα, τυρί).

     Ευχαριστούμε τον κ. Ξενάκη που μας δέχτηκε παρά τον φόρτο εργασίας αυτής της περιόδου.

     Οι μαθητές της Β’  τάξης και η δασκάλα τους

 

27/10/2017

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές της Γ’ τάξης μαζί με τη δασκάλα τους, κα. Τσουρουγιάννη Ιωάννα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στην πραγματοποίηση της γιορτής που είχε αναλάβει η τάξη τους.

Οι αφηγητές αναφέρθηκαν στα ιστορικά γεγονότα της εποχής και ακούστηκαν πολεμικά ανακοινωθέντα. Οι μαθητές τραγούδησαν επετειακά τραγούδια και σαν μικροί ηθοποιοί έπαιξαν το ρόλο τους στα θεατρικά σκετσάκια. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια της Θεατρολόγου του σχολείου μας, κ. Ευαγγέλου Ευπραξίας καθώς και της Μουσικού μας κ. Ντίνα Tουρνή.

 

Στο τέλος χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς με την καθοδήγηση του Γυμναστή μας κ. Ατσάλη Επαμεινώνδα.

 

  Τηλέφωνο/φαξ:22710-23103                                                 

 Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωάννη Καρρά 7

 Ταχυδρομικός κώδικας: 82100 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση σχολείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης