Διευθύντρια: Τζάνα Ελένη

Ιωάννη Καρρά 7, Χίος
Τ.Κ.: 82100
Τηλ: /φαξ : 22710-23103
email: mail@9dim-chiou.chi.sch.gr